Samenwerking

Samenwerking

Kompenei bestaat uit een samenwerkingsverband van vrijwilligersorganisaties en op de zorg & welzijn gerichte organisaties.

Door krachten te bundelen is Kompenei in staat om de ondersteuning beter af te stemmen op de wensen.


Kompenei is voortdurend actief om te kunnen verbinden en samenwerking te bevorderen.

Actief samenwerken met het bedrijfsleven en organisaties die actief zijn binnen het sociale domein.

'Verbinden' en 'Samenwerken' ten gunste van de senior is daarbij ons uitgangspunt.